Gumy porowate
spienione

Silikon spieniony w różnych twardościachPianoguma kauczukowa o częściowo otwartch porach - bardzo miękka

Przetwarzamy gumy porowate i spienione z kauczuku oraz silikonu piankowego w wersji samoprzylepnej lub bezklejowej.

Konfekcjonowanie

Oferujemy dowolne szerokości, samoprzylepne arkusze i kszatałty wycinane z rolki w szerokości od 10mm do 1000mm. Minimalny nakłąd do konfekcjonowania w przypadku tego materiału wynosi 30m² dla materiałów spienionych isamoprzylepnych z silikonu oraz 10m² w przypadku kauczuku spienionego EPDM w grubości 10mm

Charakterystyka

Oferujemy materiały kauczukowe zakmiętokomórkowe i częściowootwartokomórkowe z silikonu porowatego lub kauczuku.